دبیرستان دخترانه توحید
 
 

23 بهمن 1397

امتحانات میان ترم دوم اسفند 97

پایه یازدهم

روز       تاریخ

انسانی

تجربی

ریاضی

جامعه شناسی

زیست

هندسه

97/12/14

سه شنبه

ریاضی

شیمی

شیمی

97/12/18

شنبه

عربی

عربی

عربی

97/12/20

دو شنبه

دین و زندگی

دین و زندگی

دین و زندگی

97/12/22

چهارشنبه

علوم و فنون

فیزیک

فیزیک

97/12/25

شنبه

زبان

زبان

زبان

97/12/27

دو شنبه

ادامه امتحانات میان ترم فروردین 98

فلسفه

ریاضی

آمار و احتمال

98/1/19

دوشنبه

محیط زیست

زمین

زمین

98/1/21

چهارشنبه

تاریخ

فیزیک

فیزیک

98/1/25

یکشنبه

فارسی

فارسی

فارسی

98/1/27

سه شنبه

روانشناسی

زیست

حسابان

98/1/31

شنبه

 

مولف: مدیریت سیستم
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
قبلی  
1 
  بعدی
صفحه 1 از 1