تماس با ما  

دبیرستان هیئت امنایی دخترانه توحید 
آدرس : خیابان پاسداران - میدان نوبنیاد - ابتدای بزرگراه شهید بابایی - شهرک شهید رجایی 
شماره تماس دبیرستان : 22932049
شماره تماس مدیریت : 22983148
شماره تماس سایت : 22964243
فکس : 22933132
کد پستی : 1668918941
آدرس پست الکترونیکی : info@ddtohid4.ir