تماس با ما
 

دبیرستان هیئت امنایی دخترانه توحید 
آدرس : خیابان پاسداران - میدان نوبنیاد - ابتدای بزرگراه شهید بابایی - شهرک شهید رجایی 
شماره تماس دفترداری (معاونت اجرایی) : 22932049
شماره تماس مدیریت و امور مالی: 22983148

شماره تماس معاون پایه یازدهم و دوازدهم انسانی و ریاضی (خانم اسلاملو) : 22954462

شماره تماس معاون پایه دهم و دوازدهم تجربی (خانم کاظم پور): 22933132
شماره تماس سایت (خانم فیضی خواه معاونت فناوری) : 22954462

کد پستی : 1668918941
آدرس پست الکترونیکی : info@ddtohid4.ir