مطالب از کلاس امام زمان شناسی استاد بروجردی گردآوری شده است .
 
امامی دارم انسان کامل
جلوه گاه اسماء الحسنی ،
 
  او وهاب است ؛
 • قبل از درخواست عطا می کند .
 • فراوان و بی منت هبه می کند .
 • خیرات فراوان را بدون ملالت و خستگی می بخشد.
 • احسان او همیشگی و قدیمی است .
 • با هدیه ی خود گیرنده را صاحب امتیازات خاص می کند .
 • هدیه ی او قابل قیاس با هیچ هدیه ای نیست ، نفعش هم دنیا و هم آخرت را در بر می گیرد .
 • هدایای او آب و رنگ انسان را تغییر داده به او وجودی حقانی می دهد طوری که هم نزد آسمانیان و هم نزد زمینیان محبوب شود .
 • او از حسنات خود که بالاترین رتبه در حسنات است هبه می کند .
 
     
 
     
تصویر گردان
 
 
     
 
     
درج مطلب
 
 
     
 
     
درج مطلب
 
از القاب حضرت «يَعْسُوبِ الدِّين» است .
3- ملکه زنبورها سايرين را به حرکت و فعاليت دعوت می‌کند و آنها را به سوی گل‌ها راهنمايی می‌کند، اين حرکت با پرواز زنبورها به سوی گلستان ميسر می‌شود .
« يَعْسُوبِ الدِّين » برای هر خواهانی آيين نامه صادر می‌کنند و او را به صعود عالم اعلی فرا می‌خواند و از او می‌خواهد تا در اين پرواز و رهايی از عالم ماده تنها به سراغ زيبائی‌های عالم برود تا فرد به برکت وجود مقدس بقية الله زيبانگر ‌شود و از آلودگی‌ها پرهيز نمايد.
 
     
 
     
درج مطلب
 
از القاب حضرت «يَعْسُوبِ الدِّين» است .

2- ملکه زنبورها کنار هر کندو ، نگهبانی قرار می‌دهد تا مانع از ورود زنبورهای آلوده شود تا آن عسلی که « فيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ »1 است تهيه شود.

وظيفه ما برای استقرار و ماندگاری در حريم ولايت دوری از آلودگی و رذايل اخلاقی است.

 
     
 
     
درج مطلب
 

-يکی ديگر از القاب حضرت «يَعْسُوبِ الدِّين» است .

با همين نام به حضرت علی(ع) نيز سلام می‌دهيم.

«يَعْسُوبِ» به معنای ملکه زنبور عسل است اين زنبور در عالم وظايف متعددی را به عهده دارد که تعدادی از آنها عبارتند از :

1-ساختن کندوها و نظم موجود در آنها همگی به دستور ملکه است يعنی خانه سازی زنبورها زير نظر ملکه صورت می‌گيرد، اگر ما حضرت را با نام « يَعْسُوبِ الدِّين » مورد خطاب قرار می‌دهيم بايد که همه امورات زندگيمان منظم باشد و هر يک در جای خويش قرار گرفته باشد. پس به ميزانی که ما از نظم فاصله بگيريم از ولايت « يَعْسُوبِ الدِّين » خارج شده‌ايم.

 
     
 
     
درج مطلب
 
امامی دارم انسان کامل
جلوه گاه اسماء الحسنی ،
 
  او فتاح است ؛
تمام درهای بسته با او باز می شود ....
زیر چتر این نام ، سخت ، سهل و آسان می شود ( میسر ، مسهل ، مهون ، ممکن )
او اینگونه مرا همیشه مسرور می کند .
 
امام در بسته شده ی روزی را برای انسان باز می کند تا رزق جسم ، رزق عقل ، رزق روح وسرّ در اختیار فرد قرار گیرد ) .
 
او با این نام باب توفیقات را باز می نماید ( برای قلب باب شهود و برای نفس ، باب جد و جهد باز می شود . )
 
ولی هم امکانات خاص به فرد می دهند و هم توفیق اجرای آسان را نصیبش می کنند .
اگر دلتان بندگی خدا را خواهان است اما انجام امور برایتان سخت به نظر می آید به سراغ امام زمان بروید برایتان فتح باب می نمایند .
 
وقتی باور نماییم او فتاح است ، دیگر دلیلی ندارد مشکلات خود را به دیگران بگوییم ، پس از هیچ کس توقع نخواهیم داشت .
 
حال که هیچ دری با او بسته نیست ،
نا امیدی ، دلتنگی ، دست خالی ماندن ، توقف و توقع ممنوع !
 
یادمان نرود ، فتاح بودن او ما را شاکر کرده است ...
 
     
 
     
درج مطلب
 
امامی دارم انسان کامل
جلوه گاه اسماء الحسنی ،
 
  او نور است ؛
پیغمبر فرمودند : علامت ورود نور در دل ، گستردگی آن است .
 
نور که وارد زندگی ما شود ، نه تنها تاریکی ها بلکه دلتنگی ها نیز کوچ می کند ،
زیرا ...
او نعم الجلیس است ، نعم الانیس و نعم الرفیق است .
 
     
 
     
درج مطلب
 
امامی دارم انسان کامل
جلوه گاه اسماء الحسنی ،
 
  او نور است ؛
 
نور که باشد تاریکی های زندگی کوچ می کند ،
امام ، نور زندگی من است !
جهل ها ، معصیت ها ، زشتی ها و تمام نواقص را از زندگی ام می راند و فراری می دهد .
او اینچنین مهربانانه و در سکوت مرا عبد می کند .
 
     
 
     
درج مطلب
 
امامی دارم انسان کامل
جلوه گاه اسماء الحسنی ،
 
  او لطیف است ؛
عالم به زوایای مخفی وجودم !
زشتی ها و زیبایی های درونم همه بر او هویدا است .
حتی از آنچه خود نمی دانم با خبر است ، این چنین مرا می شناسد .
 
پس :
سویدای وجودت را نیز تطهیر کن که او می بیند .
 
جام جهان نماست ضمیر منیر دوست
اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجت است
 
     
 
     
درج مطلب
 
 
امامی دارم انسان کامل
جلوه گاه اسماء الحسنی ،
 
  او لطیف است ؛
      بیش از کفایتم عطا می کند در حالیکه کم تر از طاقتم مرا تکلیف کرده است ،
 
      او اینگونه لطف می کند تا مبادا در اجرای فرمانش نمره ی قبول را نیاورم .
      او این چنین مرا دوست می دارد .
 
     
 
     
مطالب از کلاس امام زمان شناسی استاد بروجردی گردآوری شده است .
 
امامی دارم انسان کامل
جلوه گاه اسماء الحسنی ،
 
  او لطیف است ؛
 • به لطفش اعتقادات حقه ی ما را در میان این همه نجاست محفوظ داشته و تثبیت امور صحیح زندگی ما را به عهده گرفته است .
 •  
 • اگر انجام اعمال مثبت در زندگی ما جاری است .
 • اگر توفیق ذکر ، توفیق رجوع به حق تعالی نصیب ما شده ،
 • اگر عجز و نیاز خود را تنها برای خدا بازگو می کنیم ،
 • اگر قلب ، از رذائل اخلاقی مصون گشته و سالم است و .....
 • همه و همه واسطه اش امامی است که از سر لطف به ما نظر می کند تا امر خدا را محقق نماید .
 • يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذينَ آمَنوا بِالقَولِ الثّابِتِ فِي الحَياةِ الدُّنيا وَفِي الآخِرَةِ ( 27 ابراهیم )
 •