اخبار  
راهیان نور
تاریخ حرکت 94/8/14  تاریخ برگشت 94/8/18
40 نفر از دانش آموزان پایه دوم به همراه مدیر و معاونت پرورشی آموزشگاه تحت فرماندهی بسیج منطقه 4 به مناطق جنگی جنوب کشور عزیزمان اعزام گردیدند .
اسکان در پادگان دو کوهه اندیمشک و پادگان شهید باکری خرمشهر به مدت 2 شب و سه روز بازدید سد کرخه و زیارت مناطق جنگی شلمچه ، فتح المبین ، معراج الشهدا و ......