دبیرستان دخترانه توحید
 
   
 
 
سوال 1 : چرا خداوند دست به آفرینش زده و این همه موجود و از جمله انسان را آفریده است ؟
پاسخ 1 : اگر دانشمند خوش بیانی سخن گفت ، نباید پرسید چرا سخن گفتی ؟! زیرا علم و بیان او اقتضا می کند که یافته های علمی خود را ارائه دهد . اما اگر این دانشمند با آن همه کمالات ساکت شد و یافته های خود را کتمان کرد ، زیر سوال می رود که چرا نگفتی ؟ خداوند قادر حکیم مهربان که می تواند از خاک ، گندم و از گندم ، نطفه و از نطفه انسان کاملی را بیافریند جای سوال بود که چرا قدرت خود را به کار نگرفتی و چیزی نیافریدی ؟ تمثیلات حجت الاسلام قرائتی
سوال 2 : نقش ایمان به خدا در زندگی انسان چیست ؟
پاسخ 2 : شما اگر وارد منزلی شدید که میدانید این خانه نه صاحبی دارد و نه حسابی ، نه دوربینی در کار است و نه کنترلی ، هیچ دلیلی برای نظم و دقت و انضباط در کارهای شما نیست . در خانه ی رها ، ما هم رها هستیم و هرچه ریخت و پاش نکنیم و نفس خود را کنترل کنیم ضرر کرده ایم ، ولی اگر بدانیم که این خانه صاحب و حسابی دارد و تمام رفتار ما زیر نظر اوست ، به گونه ای دیگر زندگی خواهیم کرد . اگر ایمان بیاوریم که این هستی ، صاحبی دارد به نام خدای حکیم و حسابی در کار است به نام معاد و برای تمام افکار و رفتار و گفتار ما پاداش یا کیفری هست ، ما نیز حساب کار خود را می کنیم و خواسته های نفس سرکش خود را مهار می کنیم . کارهایی را که صاحب خانه نمی پسندد ، انجام نمی دهیم ، زیرا میدانیم به حساب تمام کار های خیر یا شر ما رسیدگی می شود . پاسخ 2 : شما اگر وارد منزلی شدید که میدانید این خانه نه صاحبی دارد و نه حسابی ، نه دوربینی در کار است و نه کنترلی ، هیچ دلیلی برای نظم و دقت و انضباط در کارهای شما نیست . در خانه ی رها ، ما هم رها هستیم و هرچه ریخت و پاش نکنیم و نفس خود را کنترل کنیم ضرر کرده ایم ، ولی اگر بدانیم که این خانه صاحب و حسابی دارد و تمام رفتار ما زیر نظر اوست ، به گونه ای دیگر زندگی خواهیم کرد . اگر ایمان بیاوریم که این هستی ، صاحبی دارد به نام خدای حکیم و حسابی در کار است به نام معاد و برای تمام افکار و رفتار و گفتار ما پاداش یا کیفری هست ، ما نیز حساب کار خود را می کنیم و خواسته های نفس سرکش خود را مهار می کنیم . کارهایی را که صاحب خانه نمی پسندد ، انجام نمی دهیم ، زیرا میدانیم به حساب تمام کارهای خیر یا شر ما رسیدگی می شود . تمثیلات حجت الاسلام قرائتی
سوال 3 : آیا خدا به عبادات ما نیاز دارد که فرمان داده نماز بخوانیم و رو به کعبه بایستیم ؟
پاسخ 3 : اگر همه مردم رو به خورشید خانه بسازند چیزی به خورشید اضافه نمی شود و اگر همه مردم پشت به خورشید خانه بسازند ، چیزی از خورشید کم نمی شود . خورشید نیازی به مردم ندارد که رو به او کنند ، این مردم هستند که برای دریافت نور و گرما باید خانه های خود را رو به خورشید بسازند . خداوند به عبادات مردم نیازی ندارد که فرمان داده نماز بخوانند . این مردم هستند که با رو کردن به او از الطاف خاص الهی برخوردار می شوند و رشد می کنند . قرآن می فرماید : اگر همه مردم کافر شوند ، ذره ای در خداوند اثر ندارد زیرا او از همه انسان ها بی نیاز است . " ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعاً فانّ الله لغنیّ حمید "
سوال 4 : چرا صالحان ، گرفتار مشکلات هستند و مجرمان و گنهکاران ،در رفاه به سر می برند ؟
پاسخ 4 : از آنجا که خداوند اولیای خود را دوست دارد ، لذا اگر خلافی کنند ، فوراً آنان را با قهر خود می گیرد تا متذکر شوند ، چنانکه خداوند در قرآن می فرماید : اگر پیامبر سخنی را که ما نگفته ایم به ما نسبت دهد ، با قدرت او را به قهر خود می گیریم : ( لو تقوّل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ) سوره حاقه آیه 45-44 و همچنین اگر مومنی خلافی کنند ، چند روزی نمی گذرد مگر آنکه گوشمالی می شوند . اما اگر نااهلان خلاف کنند ، خداوند به آنان مهلت می دهد و هرگاه مهلت سرآمد ، آنان را هلاک می کند : ( و چعلنا لمهلکهم موعدا ) سوره کهف آیه 59 و اگر امیدی به اصلاحشان نباشد ، خداوند حسابشان را تا قیامت به تاخیر می اندازد و به آنان مهلت می دهد تا پیمانه شان پر شود . ( انّما نملی لهم لیزدادوا اثماً ) سوره آل عمران آیه 178 به یک مثال توجه کنید : اگر قطره ای چای روی شیشه عینک شما بریزد ، فوراً آن را پاک می کنید . اما اگر قطره ای چای روی لباس سفید شما بچکد ، صبر می کنید تا به منزل بروید و لباس را عوض کنید . و اگر قطره ای روی قالی زیر پای شما بچکد ، آن را رها می کنید تا مثلاً شب عید به قالی شویی ببرید . خداوند نیز با هرکس به گونه ای رفتار می کند و بر اساس شفّافبت یا تیرگی روحش ، کیفر او را به تاخیر می اندازد .
سوال 5 : چگونه قبولی تمام کارها ، مشروط به قبولی یک عمل همچون نماز می شود ؟
پاسخ 5 : پلیس راهی را در نظر بگیرید که از راننده ای گواهینامه رانندگی مطالبه می کند . اگر راننده ، گواهینامه پزشکی ، گذرنامه سیاسی ، پروانه ساختمان ، کارت بازرگانی و اجازه اجتهاد و یا هر مدرک دیگری به او نشان دهد ، پلیس از او نمی پذیرد و تنها اگر گواهینامه رانندگی داشت اجازه ی عبور می دهد وگرنه مانع او می شود . در قیامت نیز شرط رسیدن به مقصد ، گواهینامه نماز است که اگر نباشد ، هیچ عملی مورد قبول و نجات بخش نیست .
سوال 6 : چگونه پاداش بعضی اعمال انسان ، از حساب و شماره می گذرد ؟
پاسخ 6 : بر اساس روایات ، تعداد نفرات در نماز جماعت هر چه بیشتر باشد ، ثواب نماز بیشتر می شود ، تا آنکه عدد افراد حاضر در نماز جماعت ، به ده نفر برسد که در این صورت پاداش آن بی شمار شده و کسی جز خداوند نمی داند . چنانکه انسان ، با یک انگشت می تواند شماره تلفن بگیرد با دو انگشت می تواند سطل کوچکی را بلند کند ، با سه انگشت کار بیشتری انجام می دهد ، تا اینکه به ده انگشت برسد که در این صورت ، دیگر کار انسان محدودیت ندارد و هرکاری بخواهد می تواند با این ده انگشت انجام دهد و نوع کارهایش قابل حساب و شماره نیست .
 
  
1 
  
 
صفحه 1 از 1