دبیرستان دخترانه توحید
 
  درج مطلب
 

 
 
 
  درج مطلب
سرود المپیاد ورزشی درون مدرسه ای
 
مهر خدا در دل من ، هرچه توان در تن من
بوسه به خاکت بزنم ، ایران من ای وطنم
با یاد حق با عشق تو ، من پهلوانی می کنم
در ورزش و دانش تو را ، نامی جهانی می کنم
 
 
نام خدا هست به لب / رسم ، مرام است و ادب / در شب پیروزی و در روز شکست
دانش اگر باشد و نیروی تنم / پرچم تو در همه جا دست من است
ما همدل ما همراه با شور ایمان
یک صدا می خوانیم جاویدان ای ایران
تا وقتی که قرآن ، باشد همراه ما
تحصیل و تهذیب و ورزش هست راه ما