دبیرستان دخترانه توحید
 
  HTML

کمد شماره1 فیزیک (مغناطیس)

طبقه اول

طبقه دوم

طبقه سوم

طبقه چهارم

طبقه پنجم

1-آمپرسنج

2-ولت سنج

3-گالوانومتر

4-میلی آمپرسنج

5-میکروآمپرسنج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-آهن ربای الکتریکی

2-سیم پیچ قرقره ای

3-سیم پیچ بزرگ

4-سیم لوله

5-عقربه های مغناطیسی

6-عقربه مغناطیسی پایه دار

7-رئوستا

8-هسته بوبین

9-آهنربای مسطح

10-سیم پیچ مسطح

11-براده آهن

12-آهنربای نعلی شکل

13-سیم مسی

1-انواع مقاومت

2-انواع خاذن

3-کلید قطع ووصل

4-جای لامپ

5-لامپ بزرگ وکوچک

6-مولتی متر دیجیتالی

7-باتری

8-لامپ وپایه

9-لامپ نئون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-دیود

2-جعبه مقاومت

3-جعبه خاذن

4-زنگ اخبار

5-لامپ دیودی

6-بردکیت

7-آداپتور

8-پایه میله ای هسته بوبین

9-کیت رادیو

10-موتورالکتریکی

1-کیت الکترومغناطیس


 

کمدشماره2 فیزیک(نیرو-اندازه گیری)

طبقه اول

طبقه دوم

طبقه سوم

طبقه چهارم

طبقه پنجم

1-فشارسنج مایعات

2-میله شیشه ای بلند

3-تیغ

4-قوطی فیلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-ریزسنج

2-کولیس

3-نیروسنج مستطیلی

4-نیروسنج استوانه ای

5-خط کش-گونیا-نقاله-متر

6-کرنومتر

7-مکعب های چگال

8-تلمبه باسرکروی

9-انبردست

10=پیچ گوشتی-سیم چین-کبریت

11-توپ پینگ پنگ-تیله-ساچمه

12-استوانه کاغذی چگال

1-ترازوی سه اهرمی

2-وزنه قلاب دار

3-وزنه های 6تایی

4-وزنه های 8تایی

5-وزنه استوانه ای سفید

1-ترازوی 2کفه ای

1-جعبه دیاپازون

 


کمدشماره3 فیزیک(نور)

طبقه اول

طبقه دوم

طبقه سوم

طبقه چهارم

طبقه پنجم

1-انواع عدسی(مقعر-محدب)

 

2-رادیومترکروکس

3-انواع آینه(مقعر-محدب)

 

4-انواع منشور

5-نیمه استوانه

6-ذره بین

جسم کدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-صفحه مدرج دایره ای

 

2-نوارهای چندشیاره

3-لیزر

 

4-کیت اپتیک

5-چراغ رویتر

6-لیزرمدادی

7-پایه اپتیک

1-کیت اپتیک

 

2-انواع شیار

1-کیت اپتیک

2-صفحه مدرج دایره ای

3-صفحه مدرج مستطیلی

1-منبع تغذیه


 

کمدشماره4 فیزیک(الکتریسیته)

طبقه اول

طبقه دوم

طبقه سوم

طبقه چهارم

طبقه پنجم

1-الکتروسکوپ بزرگ

2-الکتروسکوپ کوچک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-الکتروسکوپ مربعی

2-آونگ الکتریکی

3-لوازم جانبی الکتروسکوپ

4-میله شیشه ای

5-میله ابونیتی

پارجه ابریشمی

6-پارچه پشمی

1-گوی فلزی متقارن

2-گوی فلزی نامتقارن

3-گوی مخروطی

4-لوازم جانبی آونگ الکتریکی

1-کولیس بزرگ

2-اسپرینگ اکسایتر

 

 

 

کمدشماره 5 فیزیک(گرماودما)

طبقه اول

طبقه دوم

طبقه سوم

طبقه چهارم

طبقه پنجم

1-گرماسنج مکعبی

( کالری متر )

2-گرماسنج استوانه ای

3-انبساط سطحی

4-انبساط حجمی

5- لوازم جانبی انواع انبساط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-دماسنج جیوه ای

2-دماسنج الکلی

3-دماسنج مینیمم وماکزیمم

4-ترموکوپل

5-ماکت موتوردیزلی

6- روبین رومکورف

1-انبساط طولی

2-انبساط طولی حرارتی

1-سطح شیبدار

2-مکعب سطح شیبدار

1-قرقره ها

2-فنرها