سال تحصیلی 95-94  
دانش آموزان پایه سوم
دانش آموزان پایه سوم با معدل بالای 19 :
رشته ریاضی :                                                                   
فاطمه سبک روز روز بهانی : 19/82
شقایق ذوالقدری : 19/82
پریا خاکساری : 19/61
فاطمه سرابی : 19/55
فاطمه مشکواتی : 19/38
آرزو علیزاده : 19/34
محدثه حیدری : 19/31
زهرا سمیعی : 19/25
مهسا اسبقی : 19/24
هلیا نوروزی : 19/19
فاطمه خبازیان 19/14
الهه درگاهی : 19/06
ریحانه سلامی : 19/01
 
رشته تجربی :
فاطمه بابادی حسنی : 19/97
صبا دانشی : 19/94
سحر نجاریان : 19/93
فاطمه سادات مهدوی : 19/86
زهرا حلیمی مفرد : 19/83
فرزانه علی محمدی : 19/79
مرضیه رحیمی : 19/76
محدثه جعفری : 19/68
پرنیان محمدی : 19/65
مبینا حمزه : 19/63
نیوشا قدیری : 19/61
ساینا رحیمی : 19/49
سها موذنی : 19/46
حانیه سادات حسینی : 19/31
فاطمه سادات کهندانی : 19/24
مونا کریم زاده : 19/23
مریم مصطفوی : 19/23
زهرا اسدیان : 19/17
فاطمه نونژاد : 19/16
سپیده کی مرزی : 19/16
هانیه کرمانی : 19/15
یگانه فیروزی : 19/10
فاطمه غلامی : 19/02
سارا موذن زاده : 19/01
مونا رستگار : 19
 
رشته انسانی :
شیرین شکوهی : 19/91
اسماء حاتمی : 19/89
زهرا حیدری فرزان : 19/86
مائده عباسی مطلق : 19/64
حانیه زارع : 19/62
زهرا داشی : 19/32
سیده زهرا دشتی : 19/27
مریم انصاری زاده : 19/26
حدیث صمد زاده : 19/22
 
     
 
سال تحصیلی 93-94  
رتبه های برتر پایه دوم
            رشته تجربی                                           رشته ریاضی                                               رشته انسانی
1- سحر نجاریان    19/91                   1- پریا خاکساری      19/91          1  - شیرین شکوهی  19/90 
2- فاطمه بابادی  19/89                   2- محدثه حیدری   19/73          2      - اسماء حاتمی        19/76
3- صبا دانشی   19/84                     3- آرزو علیزاده    19/64          3- زهرا حیدری فرزان   19/75

دانش آموزان ممتاز پایه دوم بامعدل بالای 19
رشته تجربی                                                            رشته ریاضی                                                  رشته انسانی
1- سحر نجاریان                                                1- پریا خاکساری                                        1- شیرین شکوهی
2- فاطمه بابادی حسنی                                  2- محدثه حیدری                                       2- اسماء حاتمی
3- صبا دانشی                                                  3- آرزو علیزاده                                         3- زهرا حیدری فرزان
4- زهرا حلیمی مفرد                                      4- شقایق ذوالقدری                                   4- فاطمه ابراهیمی
5- هانیه آگهی                                                 5- فاطمه سبک روزبهانی                           5- مائده عباسی
6- نیوشا قدیری                                               6- هلیا نوروزی                                            6- هانیه زارع
7- فاطمه سادات مهدوی                                7- فاطمه سرابی                                          7- زهرا داشی
8- حانیه سادات مهدوی                                  8- مهسا اسبقی                                             8- حدیث صمد زاده
9- حانیه سادات حسینی                                   9- فاطمه تقوایی
10- سها موذنی                                                 10- زهرا کبودوند
11- مریم مصطفوی                                            11- زهرا سمیعی
12- فرزانه علی محمدی                                  12- ریحانه سلامی
13- مبینا حمزه                                                  13- الهه درگاهی
14- نگار ضیغمی نژاد                                        14- فاطمه خبازیان
15- زهرا پیرمحمدی
16- سانیا رحیمی
17- مرضیه رحیمی
18- پرنیان محمدی
19- فاطمه نونژاد
20- مونا رستگار
21- زینب اوسطی آشتیانی
22- فاطمه غلامی
23- زهرا اسدیان
24- مونا کریم زاده
 

نفرات برتر کل پایه اول
1- فاطمه دشتبان         19/95
2- نیکا سلطانی           19/94
2- زهرا میرزایی        19/94
3- زهرا معین الدینی 19/90

نفرات برتر پایه اول
کلاس 1/1
1- روژان مجیری 
2- زهرا شیخ الاسلامی 
3- ارغوان یزدانی 
 
کلاس 1/2 
1- نیکا سلطانی تهرانی 
1- زهرا میرزایی ونی 
2- فاطمه بالاوند 
3- شکیلا بختیاری 
 
کلاس 1/3 
1- فاطمه دشتبان 
2- طاهره زینلی 
3- راحله معظمی گودرزی 
 
کلاس 1/4
1- هلیا اسدپور 
2- صبا موذنی 
3- فاطمه سادات میردیلمی 
 
کلاس 1/5
1- غزاله بهرامنی 
2- زهرا مومنی 
3- زهرا ملکی دمغی 
 
کلاس 1/6 
1- زهرا معین الدینی  
2- فاطمه فاتحی 
3- فاطمه لنگری 
 
 
 
 

دانش آموزان ممتاز پایه اول با معدل بالای 19
کلاس 1/1
زهرا رصافی - نرگس شاهرخ محمدی - زهرا فرشید
کلاس 1/2
مهدیه پور علی - عارفه درویشی
کلاس 1/3
مینا ابوالحسن عراقی - سارا ارد زاد - سحر جامی - فاطمه شاهمردانی
کلاس 1/4
نیایش مسکینی - فاطمه ترامشلو - سوگند شندری
کلاس 1/5
فاطمه بداغ آبادی - فاطمه کاووسی - ملیکا لطفی
کلاس 1/6
نرگس برایی نژاد - ملیکا بهدادفر - ستاره درستی - زهرا زارعی - سارا سیفی
 
     
 
سال تحصیلی 93-94  
برترین های پایه سوم در امتحانات نوبت اول معدل بالای 19

 

کلاس 3/1 انسانی

مهلا محتشمی نیا 

فاطمه حیدری  

معصومه حیدری شوشود  

ریحانه بهرامنی  

حدیث احمدی زاده    

رومینا مرادخانی     

زهرا محسنی      

زهرا کوه کن      

زهره رجبی       

فاطمه ولی   

 

کلاس 3/2 ریاضی

دینا سلطانی تهرانی  

حنانه فروغی   

سیمین قیصری     

سحر رحیمی      

 

کلاس 3/1 ریاضی

زهرا هدایتی راد     

ساناز خزایی        

مهسا میرزاده       

سارا خزایی         

عاطفه نظری        

 

کلاس 3/2 تجربی

یگانه شیخ 

زهرا کجوری گشنیانی

زهرا حاجی عبادی امیری

لعیا فیض آبادی

فاطمه سنجابی

فائزه محسنی زاده

فرنوش خسرو نژاد

پریسا محمدی

 

کلاس 3/1 تجربی

مهتا خداپناه 

زینت فاتحی سرشت

نگار رضایی میاندشتی 

مریم شفیع پور

مریم گودرزی

نازنین معتمدی شکیب

حنانه طالشی

نرگس کاوسی

مطهره نامنی